Sot 22 vjet nga rënia në altarin e lirisë së 21 dëshmorëve dhe 9 martirëve në Rogovë

11:06 / 29 January 2021

Sot janë bërë 22 vjet nga rënia në altarin e lirisë së 21 dëshmorëve dhe 9 martirëve në Rogovë të Hasit.

Ajo ditë njihet edhe si e përgjakshme e atij dimri, ku në altarin e lirisë ranë 21 dëshmorë dhe 9 martirë të Dukagjinit.

Gjaku i tyre rrëke gërnjave dhe brigjeve të Rogovës së Hasit, u bë forcë e kushtrim për liri të Kosovës. Ata me gjakun e tyre trasuan rrugën e lirisë e vulosën fatin e shqiptarëve të Kosovës.

U qoftë e lehtë mbi varr lëndina!